KOULUTTAJAT

Kira Hurme 

- KM, sairaalakoulun apulaisrehtori, erityisluokanopettaja, kouluttaja, tietokirjailija

 

Tarmo Kyllönen

- KM, konsultoiva erityisopettaja, kouluttaja, tietokirjailija

- Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

 

prima-edu® -kouluttajalisenssi:

Tomi Jokivalli, kouluttaja, turvallisuusalan opettaja: Prima III

Janne Korhonen, kouluttaja: Prima III

Kiira Kyllönen FM, erityisopettaja, AMK-lehtori, kouluttaja: Prima E

Mervi Larka-Lehto KM, erityisluokanopettaja, VEO, kouluttaja: Prima I, Prima E

Seppo Salminen KM, rehtori, kouluttaja: Prima E

Tuuli Viitanen KM, erityisluokanopettaja, kouluttaja: Prima E, Prima I 

 

KOULUTUKSET

Kaikkien koulutustemme sisällöt räätälöidään tilaajan toiveet huomioiden.

Turvallinen kasvu-, oppimis- ja työympäristö (Prima E)

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus toiminnan perustana. Pedagoginen turvallisuus. Yhteisöllinen toimintakulttuuri, laadukas vuorovaikutus ja myönteinen ilmapiiri uhka- ja vaarakäytöksen ennaltaehkäisyssä. Psyykkisesti oireilevan oppijan kohtaaminen. Luento.

Voidaan toteuttaa myös muiden koulutustemme johdantoluentona.

Kohderyhmä: kasvatus- ja opetusalojen henkilöstö.

 

Uhka- ja vaarakäytöksen ehkäisy ja hallinta (Prima I-III)

Mikä neuvoksi, kun ammattilaisen laadukkaasta ennakoinnista ja vuorovaikutuksesta huolimatta tilanne kärjistyy vaaralliseksi? Miten toimia, kun lapsi tai nuori käyttäytyy aggressiivisesti muita kohtaan tai vahingoittaa itseään, eikä voimakaskaan sanallinen ohjeistus riitä rauhoittamaan tilannetta?

Ennakointi ja ennalta ehkäisy. Rationaaliset toimet hätävarjeluperusteista (rikoslaki 4:4 §) suojelutoimintaa edellyttäviin tilanteisiin, joissa ei päästä vuorovaikutuksellisin keinoin myönteisiin tuloksiin. Prima I-II: fyysinen rajoittaminen - väkivallaton, kivuton ja kaikkien osapuolten kannalta turvallinen konsepti, joka perustuu aikuisten yhteistoimintaan. Prima III: fyysinen itsesuojelu - vuorovaikutus, ennakointi, välttäminen ja avun hälyttäminen sekä tilanteesta irrottautuminen väkivallattomin menetelmin.

Sisältää teoriaa ja käytännön harjoittelua. Toteutetaan pienryhmäkoulutuksena. Perus-, jatko- ja kertauskoulutukset.

Kohderyhmä: kasvatus- ja opetusalojen henkilöstö (ensisijaisesti erityisopetus).

 

Lisäksi tarjoamme mm. konsultaatioita ja mentorointia osaamisalueiltamme.

 

KOULUTUSTEN KIRJALLISUUS

Kira Hurme & Tarmo Kyllönen: Turvassa! Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta ja varaudu vaaratilanteisiin. (PS-kustannus 2014)

Tarmo Kyllönen & Arto Rickman: Henkilöturvallisuus koulussa. Vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta. (PS-kustannus 2011)

 

YHDESSÄ ENEMMÄN

Olemme solmineet ensimmäisen koulutuksiamme koskevan yhteistyösopimuksen. 

Turvanvuoksi on näin ollen uusi prima-edua kouluttava taho. Toimimme tiiviissä yhteistyössä heidän huippuosaajiensa kanssa. Koulutustemme saatavuus nousee uudelle tasolle. Asiantuntemuksemme laajenee entisestään. Olemme erittäin tyytyväisiä!

https://turvanvuoksi.com/

https://www.ps-kustannus.fi/tuote/900042867.html